Knjiženje

Za vas poskrbimo z vodenjem glavne knjige,
beleženjem vseh poslovnih dogodkov, pripravo analitičnih evidenc ...

NEPOGREŠLJIVI DEL INFORMACIJSKEGA SISTEMA PODJETJA: KNJIGOVODSTVO


Knjigovodstvo je zgolj del računovodstva, ki kot nepogrešljivi del informacijskega sistema vsakega podjetja zagotavlja podatke oz. informacije o poslovni in finančni uspešnosti podjetja ter o njenem premoženjskem in finančnem stanju za notranje in zunanje uporabnike informacij.


Poročila, ki so vezana na preteklo poslovanje:
- odprte terjatve in obveznosti,
- doseženi prihodki,
- stroški in odhodki,
- ocena poslovnega izida
- davčne obremenitve …

Poleg splošnih računovodskih predpisov bomo upoštevali tudi davčne predpise, ki se nanašajo na preteklo poslovanje in v okviru zakonov in drugih predpisov iskali možnosti za optimiziranje davčne obremenitve.

Pustite sporočilo in
vam bomo odgovorili.

Pošlji sporočilo

Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano. Naša ekipa vam bo v najkrajšem možnem času poskusila odgovoriti na vaše poslano vprašanje.

V redu
Pošljite povpraševanje